โครงการสัตว์ปลอดโรค

โครงการสัตว์ปลอดโรค 2566

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดที่สาธารณะลดโลกร้อน

อบต.ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เมื่อวันที่  12 สิงหาคม  2566

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์เขตปลอดบุหรี่

ประชาสัมพันธ์ช่องทางบริการ E-Service

alt

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567