สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567

.

แผนการดำเนินงานปี 2567

                  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 นั้น

                  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมจริงในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งน้อย   จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนำโครงการที่กำหนดไว้ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มากำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้แผนการดำเนินงานยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ในการปฏิบัติงาน

                 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2567

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้มี ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (1) (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 จึงกำหนดให้มี ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseโทร. 08-18213399
 คุณพึงพอใจอบต.ทุ่งน้อย ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้117
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้182
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้299
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3349
mod_vvisit_counterเดือนนี้9904
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13206
mod_vvisit_counterทั้งหมด124290

We have: 18 guests online
IP: 34.204.169.230
วันนี้: ก.พ. 26, 2024

 QR Code
อบต.ทุ่งน้อย

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3430-0920
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล