คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

alt

อำนาจหน้าที่

alt

อำนาจหน้าที่

บทบาทและอำนาจหน้าที่…ของแต่ละส่วนราชการ

 

๑. สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปและ ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๖ งาน คือ

 

          (๑) งานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ งานทะเบียนยานพาหนะ งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานรัฐพิธี งานกิจการสภา อบต.งานเลือกตั้ง งานตรวจสอบภายใน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความปลอดภัยและความสะอาดสำนักงาน

 

          (๒) งานกฎหมายและคดี ได้แก่ งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดำเนินการทางคดีของ อบต.งานศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการ งานข้อบังคับตำบล

 

          (๓) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่จัดการศึกษาให้เป็นไปตามระบบการศึกษา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ส่งเสริมและบำรุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น จัดหาสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนออกกำลังกาย และเล่นกีฬา จัดหาสถานที่ทำสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

 

          (๔) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่จัดให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีการประกอบอาชีพที่มีรายได้มั่นคง ได้แก่ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIVงานส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี

 

          (๕) งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม

 

          (๖) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่วางแผนป้องกันภัย ประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย

 

 

 

๒. ส่วนการคลัง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน ภาษี จัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน จัดทำบัญชีทุกประเภท แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓งาน คือ

 

          (๑) งานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกา การหักภาษีเงินได้ การตัดโอนเงินเดือน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

 

          (๒) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่จัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ เงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปาและงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

 

          (๓) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ งานทะเบียนทรัพย์สิน และแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

 

 

๓. ส่วนโยธา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบ งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคารงานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมแซมบำรุงทาง จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้าง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน คือ

 

          (๑) งานก่อสร้าง มีหน้าที่ก่อสร้างและบูรณะถนน สะพานและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

 

          (๒) งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่จัดการสาธารณูปโภคให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ


คู่มือการบริการประชาชนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

alt

คู่มือประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ เอดส์

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseโทร. 08-18213399
 คุณพึงพอใจอบต.ทุ่งน้อย ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้86
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้182
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้268
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3349
mod_vvisit_counterเดือนนี้9873
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13206
mod_vvisit_counterทั้งหมด124259

We have: 19 guests online
IP: 34.204.169.230
วันนี้: ก.พ. 26, 2024

 QR Code
อบต.ทุ่งน้อย

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3430-0920
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล